نمایش تصادفی

بدون تصویر

                  کلرزنی گازی


                  شرکت شالوده آب ازابتدای تأسیس خود اقدام به طراحی دستگاه کلرزنی گازی با کیفیت بالا نموده است ،

                  که تحت عنوان برند  SHALOODEH AB  در داخل و خارج کشوربه فروش می رسد .شرکت شالوده

                 آب برای اولین باردرایران اقدام به ساخت قالب جهت تولید کلیه قطعات کلرزنی نموده  و نهایتا درساخت این

                 محصول به خودکفایی صددرصد دست یافته است. درحال حاضرانواع سیستم های کلرزنی درظرفیتهای مختلف

                 توسط این شرکت تولیدوعرضه می گردد.