نمایش تصادفی

بدون تصویر


 

                          کلریناتور گازی - بتا :

 

                          دارای قابلیت تزریق گاز کلر از 5 تا 12 کیلوگرم در ساعت می باشد.مانند سایرکلریناتورهای تولیدی

                         این شرکت قابلیت نصب مانومتر دیافراگم داررا جهت نمایش فشار گاز کلر درکلریناتورخط تزریق دارا 

                         می باشد.