نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

 

                          کلریناتور گازی - امگا :

 

                   این سیستم به نحوی طراحی شده که توانایی تزریق گاز کلر را به صورت همزمان به دو خط مجزا داراست،

                    به طوری که قادر است گاز کلر را به یک خط با ظرفیت 250 گرم برساعت و خط دیگر با ظرفیت 2000

                    بر ساعت تزریق نماید.