نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

 

                                در برخی مواقع ممکن است در زمان بهره برداری از گاز کلر، خطوط دچار یخ زدگی (مایع زدگی) گردد،

                         جهت جلوگیری از اختلال در سیستم ، هیتر درایر به منظور گرم کردن گاز کلر استفاده می شود.