نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

                                           مانومتر دیافراگم دار :

 

                                  برای اندازه گیری فشار خطوط گاز و فشار ورودی به کلریناتور استفاده می گردد در مقابل خورندگی گاز 

                                  کلر کاملا مقاوم می باشد.