نمایش تصادفی

بدون تصویر

 

                                    این سیستم تزریق شامل: 

                         - الکترود مخصوص با سطح تماس مناسب و کوتینگ مخصوص با کاور و محفظه مناسب با امکان

                              ورودی و خروجی، اسید شویی و تخلیه

                            - دستگاه کنترل و راه انداز الکترود مجهزبه PLC و نمایشگر HMI جهت رویت میزان ولتاژوآمپراژ

                              ودمای محصول 

                            - تابلوهای مخصوص قرارگیری المان های الکتریکی و الکترونیکی از جنس کامپوزیت

                            - پمپ آب با ظرفیت و فشار مناسب جهت برداشت آب نرم از مخزن

                            - پمپ نمک با ظرفیت و فشار مناسب جهت برداشت آب نمک اشباع از مخزن

                            - پمپ تزریق محصول با ظرفیت و فشار مناسب جهت برداشت محصول تولیدی و تزریق به شبکه

                              روتامتر(جهت مشاهده و تنظیم میزان جریان آب خام)

                            - شیرآلات و لوله کشی PVC

                            - سنسور با غلاف مناسب جهت نمایش و کنترل دمای ایجاد شده در محفظه الکترود

                            - سیستم سختی گیر با شیر نیمه اتوماتیک به جهت رفع سختی آب با سیلیس و رزین مربوطه و لوله

                              کشی

                             یکی از مهمترین مزایای این سامانه توانایی کنترل و مانیتورینگ همزمان تمامی گندزداهای موجود

                             در سایت می باشد.

                            مزایای این سیستم عبارتند از:

                            کاهش هزینه های تولید 

                            کاهش خطرات استفاده از گاز کلر

                            کارکرد در دو وضعیت اتوماتیک و دستی

                            کنترل اتوماتیک سیستم با استفاده از PLC

                            کیفیت بالای محصول تولیدی

                            دارا بودن تجهیزات جانبی کامل از جمله سختی گیرآب ورودی و سیستم اسیدشویی

                            راندمان بالا و سهولت بهره برداری

                            پشتیبانی کامل سیستم